Charytatywna akcja pomocy: ZAKUPY DLA POTRZEBUJĄCYCH

W tym trudnym czasie epidemii wirusa przyniesiemy pomoc dla starszych i tych, którzy z powodu istniejących problemów medycznych, nie powinni wychodzić z domu. Będziemy dostarczać konieczne zakupy oraz leki.

Mamy listę ochotników, ale ciągle szukamy kontaktu do wszystkich potrzebujących. Prosimy zgłoś się do nas, jeżeli potrzebujesz takiej pomocy! Lub napisz nam kto myślisz mógłby skorzystać z takiej akcji.  Nawet lepiej, daj im znać że pomoc jest dostępna. Zapewniamy poufność.

Kontakt dla osób potrzebujących pomocy: pomoc@polishhome.org lub help@polishhome.org

Kontakt dla wolontariuszy: ochotnicy@polishhome.org lub volunteers@polishhome.org

Kontakt telefoniczny (dla wszystkich): (206) 322-3020

Jak będziemy pomagać?

  • dostarczymy zakupy spożywcze i lekarstwa z apteki. 
  • nie masz funduszy na zakupy? I tak pomożemy! 

Kto pomaga?

Akcja została stworzona przez harcerską drużynę Wędrowniczek „Morowe Panny”, przy współpracy Rodziców i Kadry z ZHP Seattle. Sprawami organizacyjnymi zajmą się druhna Ania, druhna Monika oraz członkowie Zarządu PHA. Akcja ma wsparcie, organizacyjne i finansowe, od Towarzystwa Domu Polskiego (PHA), Seattle Polish Foundation, Polish Women’s Club “Koło Pań”, oraz ludzi dobrej woli.

Wolontariuszami odwiedzającymi naszych seniorów i inne osoby potrzebujące pomocy to harcerki drużyny Wędrowniczki Morowe Panny oraz członkowie lokalnej Polskiej społeczności.  

Wszyscy wolontariusze to osoby dorosłe. 

Gdzie pomagamy?

Obecnie nasi wolontariusze dostępni są w miastach na terenie Snohomish, King i Pierce. 

Komu pomagamy?

Polakom oraz osobom związanych z Polską społecznością w WA, którzy ze względu na wiek, z powodu niepełnosprawności, lub choroby obecnie nie wychodzą z domu po zakupy lub do apteki.   

Przywieziemy zakupy też do osób/rodzin, które są na kwarantannie z powodu lub podejrzenia Covid-19 i nie mogą z różnych powodów (np. wieku) zrobić zakupów spożywczych przez Internet.

Chcesz się przyłączyć?

  • pomóż nam znaleźć osoby, które potrzebują naszej pomocy!   Zapewniamy poufność – zarówno osobą zgłaszającym i zgłaszanym 
  • masz samochód i kilka godzin w tygodniu?  Dołącz się do grupy robiącej zakupy i rozwożącej je do potrzebujących  
  • wspomóż nas finansowo (fundusze zostaną bezpośrednio wykorzystane na zakupy dla osób potrzebujących, które same nie mogą z różnych powodów pokryć kosztów zakupów). Prosimy o wpłaty na konto Seattle Polish Foundation, select Medical and Emergency Fund

Jak zachowamy bezpieczeństwo?

Rozumiemy, że osoby, którym planujemy pomóc, muszą zachować wyjątkową ostrożność w czasach epidemii.  Druhna Ania ma wieloletnie doświadczenie w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz przewlekle chorymi; nadzorować będzie zachowanie najwyższych środków ostrożności przez naszych wolontariuszy.    

Zakupy zostawiane będą pod drzwiami otrzymującego pomoc. Nie będziemy wnosić zakupów do domu/mieszkania.  Naszym celem jest maksymalnie ograniczyć kontakt międzyludzki.

Wszyscy wolontariusze to osoby dorosłe. 

Scroll to top